Text Size
Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès. En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de galetes.

Reus i Tarragona contra la pobresa energètica

Reus i Tarragona acorden els termes de la col·laboració per fer front a la pobresa energètica.

El tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis a la Persona, Esports i Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, i la regidora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, han signat aquest dimarts 17 de març el conveni que estableix el règim de col·laboració en l’àmbit de la pobresa energètica.

Nota de Premsa Ajuntament de Reus

La signatura del conveni es fixa el marc de col·laboració entre les Taules de Pobresa Energètica de Reus i Tarragona, per tal de dotar de major projecció a les respectives Taules i incidir de forma molt activa en l’àmbit de la pobresa energètica.

Per això l’acord estableix:

 • Establir un règim de reunions compartides entre les dues Taules.
 • El desenvolupament d’accions conjuntes en aspectes d’assessorament tècnic.
 • Dotar les reunions compartides de la Taula de recursos materials i personals adients.
 • Determinar el concepte de consum responsable així com el desenvolupament d’accions per fomentar el mateix.
 • Fomentar i dinamitzar el debat intern en les reunions que es realitzin per avançar en la conceptualització i definició de persona amb vulnerabilitat energètica, dels mínims vitals de proveïment energètic a garantir, de models de tarifes socials i mecanismes per a la seva sostenibilitat, i de criteris d’avaluació de la pobresa energètica.
 • Impulsar i participar de manera activa en el plantejament d’iniciatives i la formulació de propostes amb els diferents agents implicats, de manera especial amb les empreses subministradores d’energia locals i del territori.
 • Fomentar la participació dels agents locals i del territori, públics i privats, implicats en la pobresa energètica.
 • Aportar dades estadístiques i altra informació de la seva titularitat que contribueixin a un debat objectiu, contrastat i transparent, amb ple respecte i compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Col·laborar en matèria de comunicació i divulgació de les propostes sorgides a través dels mitjans a nivell local, provincial i nacional que s’acordin entre les parts.
 • Exercir una tasca continuada de seguiment i d’avaluació de les propostes sorgides i vetllar pel seu bon funcionament.

Aquest conveni entra en vigor l’endemà de la signatura, té una durada prevista fins el 31 de desembre de 2015 i no és un impediment perquè les parts puguin impulsar de forma unilateral altres projectes de col·laboració específics en temes de pobresa energètica amb altres entitats, institucions o empreses.

Funcionament i finançament

Les reunions compartides de les taules de pobresa energètica d’ambdues ciutats, en forma d’assemblea general, se celebraran de forma alterna en cada ciutat, i seran integrades pels membres de cadascuna de les taules de pobresa energètica.

Atès el caràcter consultiu i participatiu d’ambdues taules, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions consensuades. Els grups de treball que es creïn integraran també els membres d’ambdues taules.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració no suposa cost econòmic directe per a cap de les institucions signatàries.

La pobresa energètica

La pobresa energètica és un problema complex que cal tractar des de diferents àmbits amb l’objectiu d’identificar problemes i solucions, fomentar l’eficiència energètica, promoure el consum responsable d’energia i buscar fórmules per garantir el subministrament mínim necessari per a famílies amb vulnerabilitat.

Antecedents i context actual

L’Ajuntament de Tarragona va acordar en sessió plenària del 28 d’abril de 2014 la creació de la “Taula de la pobresa energètica de la ciutat de Tarragona”, com a espai de planificació, coordinació i disseny d’intervencions que garanteixi l’adequada protecció i atenció d’aquelles persones i/o famílies que no puguin fer front per si soles a les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar (aigua, electricitat i gas). El 27 de juny de 2014 es va convocar la primera reunió de la Taula de la pobresa energètica de la ciutat de Tarragona, on hi van assistir els diferents agents públics i privats proposats en l’acord del Consell Plenari, així com una representació de l’Ajuntament de Reus com a membre convidat.

Més endavant, l’Ajuntament de Reus, va acordar mitjançant acord del Ple de data 14 de novembre de 2014, la creació de la Taula de pobresa energètica de la ciutat de Reus així com la designació dels seus membres. La Taula es va constituït el 19 de desembre com a espai de participació per a la planificació d’intervencions que garanteixin l’adequada protecció i atenció d’aquelles famílies de la ciutat que tinguin dificultats per fer front als subministraments bàsics de la llar.

Els ajuntaments de Reus i Tarragona treballen conjuntament el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del govern de la Generalitat.

La severitat de l’actual conjuntura de crisis econòmica, acompanyada per una forta desocupació i un alt nivell d’endeutament de les famílies, ha comportat un augment considerable del nivell de pobresa en la població, fins a l’extrem que ha dificultat l’accés de moltes persones i famílies als serveis bàsics com són els aliments i els subministraments energètics (electricitat i gas) i d’aigua necessaris.

Aquesta situació de pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis energètics suficients per a cobrir les necessitats domèstiques que garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, s’ha vist agreujada pel constant increment del cost de l’energia que ha tingut un major impacte en aquelles persones amb situació de vulnerabilitat econòmica i social.

#iTGN

 • 1
 • 2

elSuplement.com

image
Ingmar Kroonenberg

El neerlandès que canta en català

llegeix!
image
Bård i Vegard Ylvisåker

Ylvis, els dos germans noruegs

llegeix!
image
Beth Rodergas

"Família", darrer disc de la surienca

llegeix!
image
Filippo Neviani, Nek

Nou videoclip del tema "La metà di niente"

llegeix!

Valentí Parrilla Aixelà Photography

image
Cyclocross Leuven 2018

Visita la nostra galeria de fotos

Clica aquí!